Tilbud transportoppdrag.

Drange Maskin AS er i gang med et prosjekt for Avinor på Flesland flyplass.

De skal etablere 1700 nye parkeringsplasser på Flesland syd mellom T3 og Måkestad.

Vi har blitt forespurt om å komme med tilbud på bortkjøring av gravemasser og tilkjøring av sprengstein.

Vi har i dag lagt inn tilbud på bortkjøring av masser og tilkjøring av sprengstein.

I utgangspunktet er det bortkjøring til tipp på Gimmeland, kan bli noe til tipp på Grimseidet.