Ny samarbeidsavtale

Fredag 16.02.2018 signerte vi en samarbeidsavtale med Arna Jordsortering AS.

Avtalen gjelder transport, kjøp av masser  og tipping av rene masser.

Vi ser frem til et godt og langt samarbeid.

Arna Jordsortering